دقت و مسائل مربوط به آن

انواع دقت از لحاظ موضوع

1- دقت حسی: یعنی زمانی است که محرک های دیداری و شنیداری مانند صدا یا آهنگ خاص ، رنگ خاص یا منظره ی زیبایی توجه ما را به خود جلب می کند .

2- دقت ذهنی : زمانی است که فکر ، ایده یا مسئله ای  خاص ذهن ما را به خودش مشغول  کند.

3- دقت مستقیم : زمانی است که به دلایل مختلف از جمله علاقه مندی ، به موضوع خاصی توجه کنیم .

دقت غیر مستقیم : زمانی است که مسئله یا موضوعی به لحاظ مجاورت با موضوع مورد علاقه ، توجه ما را به خود جلب کند .

عوامل مؤثر در دقت و توجه

* عوامل خارجی مؤثر در توجه :

- شدت : منظور این است که محرک ارائه شده به صورت فوق العاده قوی توجه همگان را جلب کند ؛ مانند صدای بلند ، رنگ تند و خیره کننده ، تصویر بزرگ و ........... و محرکی هم که  شدت آن بسیار کم باشد ، مورد بی توجهی  فرد می شود .

- یکنواختی : همان طور که  تغییر و حرکت باعث بالا رفتن انگیزه و موجب توجه می شود ، یکنواختی و یکسان بودن موضوع ها نیز موجب بی توجهی می شود . می توان گفت محیطی که در آن تغییر وجود نداشته باشد ، یک حالت محرومیت حسی پدید می آورد و در این حالت ظرفیت انسان برای تمرکز و دقت کم می شود .

- تکرار : تکرار  موضوع یا مسأله ای خاص ، زمانی می تواند موجبات دقت بیشتر را فراهم کند که در شرایط و مو قعیت های متفاوت ، با تنوع و تازگی به صور مختلف صورت پذیرد .

* عوامل داخلی مؤثر در توجه :

- عادت ها و سازگاری : انسان در اثر عادت کردن به محرک ها و سازگار شدن به آن ها ، نسبت به این امور بی توجه می شود ؛ یعنی بی آن که  با دقت و توجه به آن ها بپردازد ، فقط از روی عادت و خو گرفتن آن ها را انجام می دهد.

- خستگی : به وجود آمدن حالت خستگی مانع از کوشش و ادامه ی کار می شود ، لذا فرد خسته نمی تواند به خوبی روی موضوعات دقت و توجه کافی داشته باشد .

- هیجان : وقتی فردی دچار هیجانات شدیدی مانند : نگرانی ، ترس ، اضطراب و غم می شود ، نمی تواند به موضوع معینی توجه کند و با دقت به کاری بپردازد .

- عدم علاقه : غالبا افراد به آن چیزهایی که بیش تر علاقه مندند ، توجه و دقت بیش تری نیز نشان می دهند و بی علاقگی نیز مو جبات بی توجهی را فراهم می کند .

                                                 نکته ی تربیتی   

* بعضی از دانش آموزان از اشتباهات خود بیش تر یاد می گیرند تا از موفقیت هایشان ، پس بگذارید از اشتباه کردن نهراسند .

* هر کودک به همان اندازه موفق است که می خواهد. خواستن و نیاز به موفقیت را در او زیاد کنید . نیاز به پیشرفت مهم تر از دست یابی به پیشرفت است .

/ 0 نظر / 15 بازدید